خدمات محیط زیست

بخش تخصصی محیط زیست مهندسین مشاور زیست بوم تهیه گزارش‌های زیست‌محیطی را در زمینه‌های مختلف (صنعتی، معدنی و خدماتی) عهده‌دار بوده و تا مرحله اخذ تاییدیه از سازمان‌های ذیربط همراه کارفرمایان محترم می‌باشد. مهمترین زمینه‌های مطالعاتی شرکت عبارت‌اند از:

  • انجام مطالعات در زمینه شناسایی، تعیین کمیت و مطالعات کیفیت شرایط محیط زیست.
  • انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها، پروژه‌ها و … .
  • انجام مطالعات ارزیابی اثرات استراتژیک، ارزیابی ریسک و ایمنی طرح‌ها.
  • مطالعات مدیریت انواع پسماندها (شهری، صنعتی، بیمارستانی)
  • طراحی و اصلاح سیستم‌های تصفیه آب و فاضلاب.
  • مطالعه و مشاوره در خصوص استفاده از انرژی‌های پاک.
  • ارائه برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی.
  • مطالعه و مشاوره در خصوص حذف آلاینده‌ها و بازسازی یا بهسازی محیط.
  • ارائه برنامه‌های مدیریت و پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی (EMP – EMS).
  • طرح‌های توجیهی زیست‌محیطی.